• 210 9210504

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Γιώργος Κατσώνης

Βαθμός : G4 απο την International Krav Maga Federation (IKMF)

Εξουσιοδοτημένος εκπαιδευτής για πολίτες από την (IKMF)